“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Autohypnóza

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou hypnoterapie je autohypnóza, ktorá je jednou z nevyhnutnutných predpokladov jej úspešnosti. Jednoduché dychové, relaxačné a vizualizačné techniky výrazne prehlbujú účinnosť sugescií, ktoré boli počas hypnózy vytvorené v podvedomí.

V prípade záujmu je možné vytvoriť nahrávku, ktorú klienti pravidelne používajú ako pomôcku pre navodenie stavu hlbokého uvoľnenia a pomáhajú uskutočniť a udržať trvalú zmenu v ich mysli, tele alebo živote.

 Émile Coué (1857 – 1926) už na začiatku 20. storočia dospel k poznaniu, že hypnóza je vlastne v zásade vždy autohypnózou. Hypnotizér len v klientovi vyvolá predstavu zamýšľaného účinku a klient sám ho potom uskutoční autohypnózou.

Tvrdil, že hnacou silou nášho konania nie je vôľa, ale sila našej obraznosti.  Vyvodil z toho záver, že každý človek je schopný sám seba hypnotizovať a vysvetľoval svojim pacientom, že ich choroby sú liečiteľné autosugesciou. Povedal doslova:

 “Učte sa uzdravovať sami seba, ste toho schopní, ja sám som nikdy nikoho neuzdravil. Tá možnosť spočíva vo vás. Povolajte na pomoc svojho ducha a dajte mu možnosť pôsobiť v prospech vášho telesného a duševného zdravia. Bude tu. Bude vás liečiť. Budete silní a zdraví.”

© 2015 SENAZ
Jeruzalemská 18, TRNAVA

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI