“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Hypnofertility

link line

 

hypnofertility_225x150Túžba po dieťatku je prirodzená a dokáže byť silnejšia, ako akákoľvek iná túžba vo vašom živote. Ak sa vám z akýchkoľvek dôvodov nedarí mesiac čo mesiac otehotnieť, môže z toho veľmi rýchlo vzniknúť vnútorný pocit prázdnoty, ktorú je veľmi ťažké čímkoľvek vyplniť. Túžba po dieťatku sa mení na všadeprítomnú a všetko pohlcujúcu posadnutosť jedinou myšlienkou. Je pre vás ťažké prežívať prítomnosť a vnímať akékoľvek pozitívne stránky svojho života.  Obaja s partnerom môžete zažívať dovtedy neznáme pocity oddelenosti či izolovanosti od sveta, pocity hlbokého smútku, obáv a neistoty.

Hypnofertility predstavuje program na zvýšenie pravdepodobnosti počatia Vášho dieťatka. Myseľ, duša a telo sú vzájomne a neoddeliteľne previazané a tak liečiť jedno bez druhého nemožno, ak chceme dosiahnuť skutočnú vnútornú zmenu. Ak spojíte silu vašej mysle, duše a tela, stanete sa mnohonásobne silnejšími a vyrovnanejšími.  A tak zvýšite i pravdepodobnosť zmiernenia alebo odstránenia príznakov, ktoré vám bránia v počatí vášho dieťatka.

Ak prežívame sklamanie a pocity beznádeje, tieto pocity ovplyvňujú naše telo i naše hormóny, ktoré sú veľmi citlivým indikátorom nášho emocionálneho stavu.  Často nás premáhajú negatívne myšlienky a my nie sme schopní byť spojení so svojim telom. Žijeme len vo svojej hlave a v oblaku našich myšlienok. Program hypnofertility pomáha ženám opäť sa spojiť so svojimi telami. Začať ich vnímať a chápať. Zároveň sa učia ako uvoľňovať myseľ spod nadvlády myšlienok a začať opäť viac dôverovať svojim inštinktom a múdrosti svojho tela.

Ženy, ktoré sa na zvládanie stresu a napätia prameniacich z problémov s počatím naučia používať techniky ovládania mysle a tela, dokážu výrazne zlepšiť svoj psychický stav.  Znižuje sa u nich značne pravdepodobnosť výskytu depresie, pocitov úzkosti, hnevu a frustrácie. Keď sa ženy naučia používať jednoduché techniky uvoľnenia a spôsoby ako transformovať negatívne myšlienkové vzory a vyjadriť svoje pocity, začnú opäť lepšie spať, zlepší sa ich vzťah s partnerom a majú aj podstatne menej stresom spôsobených zdravotných ťažkostí ako sú napr. problémy zažívacieho traktu. Tým, že začnú opäť preberať kontrolu nad svojím životom, sa zbavujú pocitov beznádeje a bezmocnosti. Ako ukazujú viaceré štúdie publikované v renomovaných lekárskych časopisoch, týmto spôsobom sa výrazne zvyšuje aj pravdepodobnosť, že otehotnejú.

Naša myseľ má nesmiernu moc nad naším telom. Väčšina ľudí však napriek tomu nemá tušenie, ako svoju myseľ vedome využívať, aby podnietili a vyvolali želané zmeny vo svojom tele i živote. Okrem našej mysle máme aj obrovské bohatstvo a múdrosť vo svojom tele. Len sme zabudli mu načúvať, rovnako ako sme zabudli načúvať svojej duši. Sme stratení v naučených vzorcoch správania a v našich myšlienkach, ktoré sú odrazom nášho okolia a životného štýlu. Vrátiť sa k sebe a využiť všetky svoje zdroje – formou pohybu, masáží i zmenou stravy – to všetko sa učia ženy na kurzoch hypofertility, aby zmaximalizovať pravdepodobnosť počatia.

Podľa odhadov má až každý 6. pár problémy s plodnosťou, a v prípade takmer tretiny z nich nemá ich neplodnosť žiadnu lekársky vysvetliteľnú príčinu. Hoci sa páry túžiace po dieťatku často cítia bezmocné, keď počujú z úst lekárov diagnózu neplodnosť nejasného pôvodu, v skutočnosti je to veľmi dobrá správa. Pojem fyziologicky nevysvetliteľná neplodnosť v skutočnosti znamená, že neexistuje žiadny fyziologický dôvod, prečo by žena nemohla otehotnieť. Väčšina párov, ktoré majú problém s počatím, je s najväčšou pravdepodobnosťou vystavených vysokej miere stresu. Možno majú podvedomý strach alebo nevyriešené otázky týkajúce sa pôrodu či rodičovskej zodpovednosti. Problémom môžu byť aj emocionálne traumy z minulosti, ktoré blokujú prirodzené telesné procesy. A môže ísť aj o hormonálne problémy, ktoré k problému s počatím len prispievajú.

Program hypnofertility vám pomôže znovu získať dôveru v seba samú i svoje telo. Stav hlbokej relaxácie a riadenej vizualizácie je nesmierne užitočný aj ako účinný spôsob zvládania stresu. Rozpoznať v sebe a spracovať bloky prameniace v našej minulosti, alebo v našich presvedčeniach je nevyhnutné pre správne fungovanie nášho tela, ktoré je následne pripravené na to, aby prijalo do seba nový život.

Celý program je vystavaný celostne tak, aby boli liečené a aktivované všetky časti ženskej bytosti –  ženy dostávajú všetky potrebné informácie, učia sa fyzické, dychové a vizualizačné techniky, tak aby sa ich telo, myseľ a duša opäť spojili do jedného nádherného, dokonale fungujúceho organizmu schopného prijať a vynosiť zdravé a šťastné dieťatko.

 

V prípade záujmu o program hypnofertility nás prosím kontaktujte.

© 2015 SENAZ
Jeruzalemská 18, TRNAVA

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI