“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Celostná podpora počatia

materstvoTúžba po dieťatku je prirodzená a dokáže byť silnejšia ako akákoľvek iná túžba vo vašom živote. Ak sa žene z akýchkoľvek dôvodov nedarí mesiac čo mesiac otehotnieť, môže z toho veľmi rýchlo vzniknúť vnútorný pocit prázdnoty, ktorú je veľmi ťažké čímkoľvek vyplniť. Túžba po dieťatku sa mení na všadeprítomnú a všetko pohlcujúcu posadnutosť jedinou myšlienkou. Je ťažké prežívať prítomnosť a vnímať akékoľvek pozitívne stránky života. Obaja partneri môžu zažívať dovtedy neznáme pocity oddelenosti či izolovanosti od sveta, pocity hlbokého smútku, obáv a neistoty.

Myseľ, duša a telo sú vzájomne a neoddeliteľne previazané a tak liečiť jedno bez druhého nemožno, ak chceme dosiahnuť skutočnú vnútornú zmenu. Ak spojíme silu našej mysle, duše a tela, staneme sa mnohonásobne silnejšími a vyrovnanejšími. A tak zvyšujeme aj pravdepodobnosť  počatia nášho dieťatka.

Ak prežívame sklamanie a pocity beznádeje, tieto pocity ovplyvňujú naše telo i naše hormóny, ktoré sú veľmi citlivým indikátorom nášho emocionálneho stavu. Celostná hypnoterapia pomáha ženám opäť sa spojiť so svojimi telami. Začať ich vnímať a chápať. Zároveň sa učia ako uvoľňovať myseľ spod nadvlády myšlienok a viac dôverovať svojim inštinktom a múdrosti svojho tela.

Ženy, ktoré sa na zvládanie stresu a napätia naučia používať techniky ovládania mysle a tela, dokážu výrazne zlepšiť svoj psychický a následne aj fyzický stav. Znižuje sa u nich značne pravdepodobnosť výskytu depresie, pocitov úzkosti, hnevu a frustrácie. Keď sa ženy naučia používať jednoduché techniky uvoľnenia a spôsoby ako transformovať negatívne myšlienkové vzory a vyjadriť svoje pocity, začnú opäť lepšie spať, zlepší sa ich vzťah s partnerom a majú aj podstatne menej stresom spôsobených zdravotných ťažkostí ako sú napr. problémy zažívacieho traktu. Tým, že začnú opäť preberať kontrolu nad svojim telom a životom, sa zbavujú pocitov beznádeje a bezmocnosti. Ako ukazujú viaceré štúdie publikované v renomovaných lekárskych časopisoch, týmto spôsobom sa výrazne zvyšuje aj pravdepodobnosť, že otehotnejú.

Naša myseľ má nesmiernu moc nad našim telom. Väčšina ľudí však napriek tomu nemá tušenie, ako svoju myseľ vedome využívať, aby podnietili a vyvolali želané zmeny vo svojom tele i živote. Okrem našej mysle máme aj obrovské bohatstvo a múdrosť vo svojom tele. Len sme zabudli mu načúvať, rovnako ako sme zabudli načúvať svojmu podvedomiu. Vrátiť sa k sebe a využiť všetky svoje zdroje – formou pohybu, masáží i zmenou stravy – to všetko sa učia ženy v kurze celostnej podpory počatia.

Podľa odhadov má až každý 6. pár problémy s plodnosťou, a v prípade takmer tretiny z nich nemá ich neplodnosť žiadnu lekársky vysvetliteľnú príčinu. Hoci sa páry túžiace po dieťatku často cítia bezmocné, keď počujú z úst lekárov diagnózu neplodnosť nejasného pôvodu, v skutočnosti je to veľmi dobrá správa. Pojem fyziologicky nevysvetliteľná neplodnosť v skutočnosti znamená, že neexistuje žiadny fyziologický dôvod, prečo by žena nemohla otehotnieť. Väčšina párov, ktoré majú problém s počatím, je s najväčšou pravdepodobnosťou vystavených vysokej miere stresu. Možno majú podvedomý strach alebo nevyriešené otázky týkajúce sa pôrodu či rodičovskej zodpovednosti. Problémom môžu byť aj emocionálne traumy z minulosti, ktoré blokujú prirodzené telesné procesy, ktoré sa najčastejšie prejavujú na úrovni hormonálnej rovnováhy a činnosti orgánov rozmnožovacej sústavy.

Celostná hypnoterapia pomáha ženám znovu získať dôveru v seba samé a svoje telá. Stav hlbokej relaxácie a riadenej vizualizácie je nesmierne užitočný aj ako účinný spôsob zvládania stresu. Rozpoznať v sebe a spracovať bloky prameniace v našej minulosti, alebo v našich presvedčeniach je nevyhnutné pre správne fungovanie nášho tela, ktoré je následne pripravené na to, aby prijalo do seba nový život.

Celostná podpora počatia sa väčšinou realizuje formou individuálnych konzultácií a terapií. V prípade záujmu organizujeme pre jednotlivcov alebo páry jednodňové intenzívne kurzy celostnej podpory počatia.

© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI