“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Detská a rodičovská hypnoterapia

rodina_knihaPredstavuje nový prístup k terapii detí, ktorý v sebe zahŕňa intenzívnu spoluprácu s rodičmi. Vo väčšine prípadov sú to matky, ale ideálne je, keď sa terapie zúčastnia obaja rodičia.

V praxi terapeut v závislosti od problému kombinuje celostnú hypnoterapiu s rodinnou terapiou V. Satirovej. Pomáha nájsť možné príčiny zdravotných či psychických problémov dieťaťa a uskutočniť zmenu, ktorá by pomohla syndróm odstrániť.

Okrem terapeutickej práce zahŕňa písanie liečivých príbehov pre deti, ktoré môžu písať samotní rodičia za pomoci terapeuta, alebo ich môže pre dieťa napísať terapeut. Okrem toho sa rodičia aktívne zapájajú do liečenia dieťaťa pomocou celostnej hypnoterapie, ktorá v sebe zahŕňa prácu s podvedomím a nadvedomím, pričom im terapeut poskytuje všetky potrebné informácie a učí ich techniky, ktoré ďalej používajú pravidelne doma. Ako motivácia a zdroj je pre prácu s deťmi používaná aj Cesta pre deti podľa B. Bays. Cestou sprevádza terapeut a ideálne je ak ju podstupuje aj dieťa aj rodič. Podvedomia detí a rodičov sú totiž veľmi hlboko a silne prepojené.

Ako príbehy fungujú?

 

Sídlom nášho riadiaceho mechanizmu všetkých biologických procesov v našom tele je naše podvedomie. Sú to procesy, ktoré sú mimo našej vôle a našej vedomej kontroly. Ak dôjde k poruche v podvedomí, u dospelých je možné uskutočniť nápravu prostredníctvom celostnej hypnoterapie. Deti mladšie ako 10 rokov, nie sú schopné takého spôsobu myslenia, aké využíva hypnoterapia u dospelých. Deti medzi dvomi až desiatimi rokmi sú však schopné hlbokého vcítenia a identifikácie. Stotožňujú sa so svojim okolím a napodobňujú, čo sa v ňom odohráva. Týmto spôsobom sa učíme my všetci.

Deti sa dokážu hlboko stotožniť so zvieratkom, s ktorým sa môžu mazliť. Je pre nich niečím veľmi reálnym. Rovnako ako sa učia od svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov, učia sa od svojich mazlíčkov a svojich obľúbených postáv. To, čo sa stane im, prežívajú vo vnútri veľmi intenzívne.

Pokiaľ sa postava v príbehu, s ktorou súcitia, vylieči z určitého symptómu, podvedomie dieťaťa, ktoré riadi liečebné procesy, podnikne všetko preto, aby bol dosiahnutý rovnaký účinok i u neho samého. To je prostá a hlboká pravda.

detska hypnoterapia_vyrez
© 2015 SENAZ
Jeruzalemská 16, TRNAVA

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI