“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Osobnostný rozvoj

sebarozvojNaše podvedomie v sebe obsahuje celý náš potenciál. Kvôli negatívnym a potlačeným emóciám a naučeným vzorcom správania a myslenia, je náš potenciál značne obmedzený, lepšie povedané, máme k nemu obmedzený prístup.

Ak chceme zobrať život do svojich rúk a začať o sebe rozhodovať, je nevyhnutné sa najprv poznať. Ľudská bytosť je ako ľadovec, ktorý sa prejavuje na povrchu istým správaním a reagovaním. Ak chceme zmeniť svoje správanie, musíme ísť k jeho zdrojom a naučeným vzorcom reagovania. Ak nám chýba sebavedomie a vnímame samých seba ako neschopných a hlúpych, je nemožné byť šťastnými a celistvými bytosťami. Ak sa nám nedostalo podpory a lásky v našom detstve, je ťažké dôverovať svetu a iným ľuďom a zbaviť sa strachu a pocitu ohrozenia.

Návrat k sebe je zložitým a často aj bolestivým procesom, preto je tak dôležité prechádzať ním s podporou niekoho, kto nám môže pomôcť vyznať sa v samých sebe. V súčasnosti existuje množstvo motivačnej literatúry, kde môžete nájsť veľa užitočných faktov, ale uviesť ich do praxe a začať ich využívať je o mnoho ťažšie. Ak máme v sebe potlačené pocity zlosti, nenávisti voči druhým alebo sebe, nedokážeme trvalejšie upriamiť pozornosť na pozitívne hodnoty a ciele.

Cieľom celostnej hypnoterapie je skontaktovať sa so svojimi zdrojmi a naučiť sa ich opäť využívať naplno. Prostredníctvom kurzov alebo individuálnych terapií sa klienti učia techniky, pomocou ktorých dokážu zlepšiť svoje fyzické zdravie ako aj svoje mentálne schopnosti a psychické kvality. Prirodzeným dôsledkom takejto práce na sebe je zvýšené sebavedomie ako aj zvýšená miera sebaúcty.

V prípade osobnostného rozvoja neexistujú žiadne overené skratky ani rýchle riešenia. Pri každej zmene, pre ktorú sa rozhodneme, je dôležité dopriať si čas a byť k sebe chápavý, citlivý a trpezlivý. Ak sa totiž snažíme o rýchle riešenia zamerané na výsledok, mnohokrát len potláčame tie časti bytosti, ktoré nám v tom bránia a za ktoré sa často aj hanbíme. Výsledok je potom len dočasný alebo povrchný a v nestráženej chvíli vnútorného oslabenia alebo tlaku, sa všetko, čo sme potlačili vynorí v plnej sile a prevalcuje nás to žiadajúc našu pozornosť.

 

Oblasti, v ktorých môže celostná hypnoterapia pomôcť zlepšiť kvalitu vášho života:

⇒  zlepšenie schopnosti učiť sa a pamätať si

⇒  odstránenie trémy

⇒  zvýšenie sebavedomia a viery vo svoje schopnosti

⇒  posilnenie pozitívneho spôsobu myslenia

⇒  zlepšenie komunikačných schopností

⇒  posilnenie sily pozitívneho zámeru

© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI