“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Psychosomatické problémy

muz_bolest_hlavyVo svojej podstate je každé ochorenie spôsobené narušením vnútornej rovnováhy. Klasická medicína sa zameriava na symptómy a vníma ochorenie izolovane od možných psychických príčin a dokonca izolovane od ostatných častí tela, napriek tomu, že existuje stále viac vedeckých dôkazov toho, ako významne ovplyvňuje psychika priebeh ochorenia a že k úspešnému zvládnutiu ochorenia a nastoleniu vnútornej rovnováhy je nevyhnutné nájsť a pochopiť jeho príčiny. Naše podvedomie nás chráni a pomáha nám prežiť. Nástrojom, ktorým nám signalizuje krízový stav je práve naše telo. Ľudia často prvé varovné signály zo svojho podvedomia ignorujú a potláčajú príznaky, ako bolesti hlavy, či problémy so spánkom medikamentózne. Narastajúci vnútorný tlak sa postupne prejavuje vážnejšími zdravotnými problémami.

Pôsobenie celostnej hypnoterapie v liečení psychosomatických zdravotných problémov je dvojúrovňové. V prvej úrovni sa klient kontaktuje so svojim podvedomím a hlbokým uvoľnením a vizualizáciou mu pomáha v znovunastolení vnútornej rovnováha. V druhej úrovni sa terapeut s klientom pokúša nájsť možné príčiny či už prostredníctvom psychoterapeutického rozhovoru, terapeutickej práce s telom alebo protredníctvom hypnózy. Ak je to potrebné, vedie terapeut klienta k uskutočneniu potrebných zmien, či už vo vzťahoch, v oblasti životného štýlu, alebo v hlbších úrovniach jeho očakávaní a presvedčení. Ako podporu v procese liečenia pripravuje pre klienta individuálne pripravené nahrávky s potrebnými sugesciami.

 

Psychosomatické problémy, pri ktorých je odporúčaná celostná hypnoterapia:

⇒  Vysoký krvný tlak

⇒  Chronická bolesť

⇒  Alergie, astma

⇒  Nadmerné potenie

⇒  Nadváha

⇒  Syndróm dráždivého čreva

⇒  Syndróm nepokojných nôh

⇒  Tinnitus (pískanie v ušiach)

⇒  Tiky a nekontrolovateľné pohyby

⇒  Kožné problémy (ekzémy, akné)

⇒  Tlmenie bolesti, redukcia následkov chemoterapie u onkologických pacientov

⇒  Urýchlenie hojenia po operácii a úrazoch

⇒  Funkčné poruchy tráviaceho systému

⇒  Zápalové črevné ochorenia (IBD), crohnova choroba

⇒  Gynekologické problémy

⇒  Hemoroidy – “zlatá žila”

⇒  Urologické funkčné poruchy

© 2015 SENAZ
Jeruzalemská 16, TRNAVA

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI