“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Vzťahové problémy

vztahy_problemVzťahy, v ktorých v živote fungujeme, určujú podstatne kvalitu nášho života ako aj naše psychické zdravie. Zároveň nám vzťahy poskytujú zrkadlo, prostredníctvom ktorého môžeme lepšie pochopiť samých seba a zároveň nás často nútia niečo v sebe zmeniť. Aj keď máme v živote tendenciu očakávať, že sa zmenia tí druhí podľa našich potrieb a predstáv, pravdou zostáva, že sme jediní, ktorých vlastníme a ktorých môžeme meniť.

Vzťahy rodičov a detí vytvárajú základný priestor, v ktorom deti získavajú vlastnú optiku, cez ktorú vnímajú seba i svet. Pri výchove veľa krát opakujeme chyby našich rodičov. Prenášame na svoje deti strachy aj svoje nesplnené sny.

Intímne vzťahy sú v súčasnosti veľmi komplikované a bolestivé. Ľudia sa ženú z jedného vzťahu do druhého bez toho, aby poznali samých seba. Neustále opakujeme tie isté chyby a priťahujeme podobný typ partnerov.

Ďalším okruhom ľudí, ktorí nás výrazne ovplyvňujú sú naši spolupracovníci a nadriadení. Aj tieto vzťahy sa môžu stať zdrojom neustáleho stresu a vnútorného napätia.

V priebehu celostnej hypnoterapie má klient možnosť porozumieť svojim pocitom a programom, ktoré ovplyvňujú jeho vzťahy s okolím, či už v oblasti partnerských alebo pracovných vzťahov. Ak chceme uskutočniť hlbšie zmeny vo svojom vnútri, je nevyhnutné uvoľniť potlačené emócie. Sú to práve nespracované spomienky a traumy, ktoré nám bránia vytvárať rovnocenné vzťahy. Často sa k hlboko potlačeným spomienkam nedokážeme vedome prepracovať a práve hypnoterapia nám pomáha dostať sa k bolestivým a potlačeným spomienkam a emóciám.

 

Najčastejšie problémy v oblasti vzťahov, s ktorými prichádzajú ľudia na hypnoterapiu:

 

⇒  bolestivý rozchod alebo rozvod, s ktorým sa nedokážu sami vyrovnať

⇒  manželské alebo partnerské problémy, ktoré sa prejavujú najčastejšie v narušenej komunikácii alebo v ich intímnom živote

⇒  opakované nefunkčné vzorce vo vzťahoch, na základe ktorých vstupujú do podobných bolestivých a nerovnocenných vzťahov

⇒  problematické pracovné vzťahy, problémy s autoritami

⇒  narušené vzťahy rodičov s deťmi, najmä v období dospievania

© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI