“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Regresná hypnoterapia

 

Tento typ hypnoterapie využíva hypnózu na návrat do našich minulých životov a dáva nám možnosť si ich znovu prežiť a preskúmať. Počas vývoja klasickej hypnoterapie, ktorá niekedy využíva regresiu do detstva, aby klientom pomohla nájsť príčiny ich zdravotných alebo psychických problémov, sa zistilo, že možnosť návratu do minulosti v našom podvedomí nie je obmedzený len na náš súčasný život, ale je možné sa vrátiť do ktoréhokoľvek z našich minulých životov.

Existuje niekoľko vysvetlení tohto zvláštneho javu, pre mňa a väčšinu mojich klientov je však podstatný fakt, že návrat do minulých životov je možný a zažije ho do konca aj človek, ktorý o ňom pochybuje, alebo nevie nič o tom, odkiaľ sa jeho spomienky berú.

Je niekoľko najčastejších spôsobov, akými sa možnosť návratu do minulých životov vysvetľuje:

  • Všetky naše spomienky a zážitky sa ukladajú do obrovskej zásobárne, ktorú najčastejšie nazývame podvedomím.
  • Pre ľudí, ktorí sú založení duchovne, je omnoho bližšia koncepcia Akašických záznamov. Tie sú opisované ako kompletný univerzálny zápis každej myšlienky, skutku, činnosti alebo pocitu, ktoré sa kedy stali. Existujú vo forme istých éterických vibrácii, ktoré sú niekedy označované ako kolektívne podvedomie (túto myšlienku možno nájsť napríklad u Junga) a sú nám kedykoľvek prístupné v zmenenom stave vedomia.
  • Pre iných je bližšie pomenovanie Vyššie Ja, Atman alebo Duša – spirituálna, duchovná, nemateriálna časť ľudských bytostí, ktorá je považovaná za nesmrteľnú.
  • Ľuďom založeným viac vedecky je bližšia myšlienka existencie tzv. genetickej pamäte. Všetky spomienky nás a našich predkov sú zakódované do štruktúry našej DNA. Pri použití regresnej hypnoterapie vstupujeme do týchto genetických záznamov a znovu prežívame svoje spomienky.
  • Pre niektorých ľudí je návrat do minulých životov čírou fantáziou, ale aj u týchto ľudí môže regresná hypnoterapia fungovať a pomôcť im zbaviť sa mnohých inak neliečiteľných problémov.

 

Určite sa teraz pýtate, prečo čoraz viac ľudí túži po tom vrátiť sa do niektorého zo svojich životov. Existuje množstvo ľudí, ktorí to chcú vyskúšať len zo zvedavosti, vidia v tom možnosť overiť si svoje predstavy napríklad o tom, či skutočne existuje reinkarnácia, či sa naozaj vraciame späť na zem, či skutočne existuje niečo ako karma.

 Veľa ľudí hľadá v minulých životoch vysvetlenie udalostí svojho terajšieho života, pomáhajú im pochopiť a prijať ich osud. Často možno nájsť v minulom živote dôvod, prečo k istým ľuďom cítime nevysvetliteľnú antipatiu, či strach a k iným nás viažu silné pocity lásky a dôvery, od prvého okamihu ako ich stretneme nás prenasleduje pocit, že sme sa s nimi už museli niekedy stretnúť (určite ste ten pocit zažili aspoň raz v živote). Podobne silné pocity nás môžu viazať k istým miestam, ktoré sa nám zdajú známe aj keď sme tam nikdy predtým neboli a isté obdobia dejín sú nám bližšie ako tie ostatné.

 Okrem prirodzenej zvedavosti, ktorá nás vedie k túžbe vrátiť sa späť do niektorého z našich minulých životov, existujú často nevysvetliteľné fyzické alebo psychické problémy, ktoré si nedokážeme vysvetliť na základe terajšieho života a pri ktorých zlyhávajú všetky tradičné spôsoby liečby. Sú to rôzne psychosomatické choroby, nevysvetliteľné bolesti, psychické problémy, depresie a fóbie.

 Vo svojej praxi sa stále častejšie presviedčame o tom, že nie všetci ľudia majú otvorený prístup k svojim minulým životom. Veríme, že to má svoj zmysel, naše podvedomie plní ochrannú funkciu a ukáže nám len to, na čo sme pripravení a to čo je v súlade s našim duchovným vývojom. Existujú i ľudia, ktorým sa obrazy z minulých životov objavujú spontánne, po tom, čo dosiahnu istý stupeň vo svojom duchovnom vývoji. Vznikla už i regresná terapia, ktorá pomáha ľuďom rozpomenúť sa bez hlbšej hypnózy.

  Osobne pristupujeme k otváraniu minulých životov s hlbokým rešpektom. Stále viac si uvedomujeme, že všetko, čo máme vedieť a na čo si máme rozpomenúť sa jasne zrkadlí v našich terajších životoch. Mnoho z toho, čo si nesieme, sa dá očistiť aj bez toho, aby sme si rozpomenuli na konkrétny minulý život. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí sa nechajú pohltiť zvedavosťou a rozoberaním svojich minulých životov a zabúdajú na ich hlbší zmysel, ako i na skutočnosť, že svoje životy vytvárame v prítomnosti a len ponorením sa do prítomného okamihu môžeme poznať skutočnosť. Obzvlášť, ak ide o zdravotné problémy, fóbie a alergie, ktoré si nesieme ako následok svojich minulých životov, moja prax ma presviedča o tom, že je možné ich očistiť a liečiť aj bez regresnej terapie za pomoci liečivých sugescií a liečivej energie. Ak spomienka na minulý život môže pomôcť v liečení, tak sa objaví často aj spontánne počas liečenia.

© 2015 SENAZ
Jeruzalemská 18, TRNAVA

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI