“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Oblasti pôsobenia

muz_bolest_hlavy
Psychosomatické problémy

Vo svojej podstate je každé ochorenie spôsobené narušením vnútornej rovnováhy. Klasická medicína sa zameriava na symptómy a vníma ochorenie izolovane od možných psychických príčin a dokonca izolovane od ostatných častí tela, napriek tomu, že existuje stále viac vedeckých dôkazov toho, ako významne ovplyvňuje psychika priebeh ochorenia a že k úspešnému zvládnutiu ochorenia a nastoleniu vnútornej rovnováhy je nevyhnutné nájsť a pochopiť jeho príčiny…

Čítaj ďalej ...
poruchy-spanku
Psychické problémy

Psychické problémy sú v súčasnosti už takmer neoddeliteľnou súčasťou našich životov, ktoré prežívame v neskutočne rýchlom tempe a pod obrovským tlakom. Daň, ktorú za náš životný štýl platíme je vysoká. Prejavuje sa narušením psychickej rovnováhy a rôznymi hlbšími či menej závažnými problémami. Základy našej osobnosti sa vytvárajú v prvých rokoch života a mnohí z nás si počas svojho detstva vytvorili programy strachu a nízkej sebaúcty. Naše najhlbšie očakávania a presvedčenia sú ovplyvňované našou výchovou a spoločnosťou…

Čítaj ďalej ...
vztahy_problem
Vzťahové problémy

Vzťahy, v ktorých v živote fungujeme, určujú podstatne kvalitu nášho života ako aj naše psychické zdravie. Zároveň nám vzťahy poskytujú zrkadlo, prostredníctvom ktorého môžeme lepšie pochopiť samých seba a zároveň nás často nútia niečo v sebe zmeniť. Aj keď máme v živote tendenciu očakávať, že sa zmenia tí druhí podľa našich potrieb a predstáv, pravdou zostáva, že sme jediní, ktorých vlastníme a ktorých môžeme meniť. Vzťahy rodičov a detí vytvárajú základný priestor, v ktorom deti získavajú vlastnú optiku, cez ktorú vnímajú seba i svet…

Čítaj ďalej ...
sebarozvoj
Osobnostný rozvoj

Naše podvedomie v sebe obsahuje celý náš potenciál. Kvôli negatívnym a potlačeným emóciám a naučeným vzorcom správania a myslenia, je náš potenciál značne obmedzený, lepšie povedané, máme k nemu obmedzený prístup. Ak chceme zobrať život do svojich rúk a začať o sebe rozhodovať, je nevyhnutné sa najprv poznať. Ľudská bytosť je ako ľadovec, ktorý sa prejavuje na povrchu istým správaním a reagovaním. Ak chceme zmeniť svoje správanie, musíme ísť k jeho zdrojom a naučeným vzorcom reagovania…

Čítaj ďalej ...

Podpora materstva a rodičovstva

materstvo
Celostná podpora počatia

Túžba po dieťatku je prirodzená a dokáže byť silnejšia ako akákoľvek iná túžba vo vašom živote. Ak sa žene z akýchkoľvek dôvodov nedarí mesiac čo mesiac otehotnieť, môže z toho veľmi rýchlo vzniknúť vnútorný pocit prázdnoty, ktorú je veľmi ťažké čímkoľvek vyplniť. Túžba po dieťatku sa mení na všadeprítomnú a všetko pohlcujúcu posadnutosť jedinou myšlienkou. Je ťažké prežívať prítomnosť a vnímať akékoľvek pozitívne stránky života…

Čítaj ďalej ...
hypnoporod_transp-kruh_218x218
Celostná príprava na prirodzený pôrod

Ak sa povie pôrod, väčšine ľudí sa pred očami objavia obrazy plné bolesti a strachu. Pre väčšinu žien je pôrod traumatizujúcou udalosťou, ale málokto si uvedomuje, že hlavnou príčinou bolesti a komplikácií je strach. Naše telo je prirodzene prispôsobené na počatie a donosenie dieťatka, rovnako ako na jeho „doručenie“ na svet. Prirodzený pôrod má cieľ a plán. Koho by napadlo trhať kuklu, keď sa rodí motýľ? Kto by rozbíjal škrupinku liahnucemu sa vtáčatku? …

Čítaj ďalej ...
rodina_kniha
Detská a rodičovská hypnoterapia

Predstavuje nový prístup k terapii detí, ktorý v sebe zahŕňa intenzívnu spoluprácu s rodičmi. Vo väčšine prípadov sú to matky, ale ideálne je, keď sa terapie zúčastnia obaja rodičia. V praxi terapeut v závislosti od problému kombinuje celostnú hypnoterapiu s rodinnou terapiou V. Satirovej. Pomáha nájsť možné príčiny zdravotných či psychických problémov dieťaťa a uskutočniť zmenu, ktorá by pomohla syndróm odstrániť…

Čítaj ďalej ...
© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI