“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie

hypn_kruh-stromCelostná hypnoterapia predstavuje silný terapeutický nástroj, ktorý pracuje s najhlbšími úrovňami ľudskej bytosti. Pracuje s podvedomím človeka, pričom využíva tradičné i moderné prístupy k hypnóze a podľa potrieb a osobnosti klienta ich vzájomne kombinuje. Okrem toho, na rozdiel od tradičných hypnoterapeutických škôl zapája do liečenia aj telo, ktoré je priamo spojené s našim podvedomím. Vedomá práca s bunkovou pamäťou dokáže napojiť človeka na jeho spomienky. Ak sú spomienky zdrojom vnútorných blokov a nerovnováhy, je potrebné uvoľniť potlačené emócie s nimi spojené a zmeniť pamäťovú stopu na bunkovej úrovni. Neoddeliteľnou súčasťou celostnej hypnoterapie je napojenie sa na nadvedomie, ktoré sa stáva zdrojom vnútornej premeny a liečenia. Kurz celostnej hypnoterapie je organizovaný tak, aby dokázal budúcich terapeutov pripraviť po ľudskej i profesionálnej stránke na zvládanie tejto náročnej a zodpovednej úlohy.

Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie je určený pre odborníkov a terapeutov v oblasti psychológie, alternatívnej medicíny a všetkých pomáhajúcich profesií.

Kurz je zameraný na vytvorenie základných zručností a osvojenie nevyhnutných teoretických poznatkov a techník celostnej hypnoterapie. Počas stretnutí majú účastníci možnosti nácviku osvojených techník a supervízie. Každý absolvent obdrží študijný materiál a po každom stretnutí nahrávky z praktických cvičení. Po úspešnom absolvovaní získa certifikát v slovenskom a anglickom jazyku o absolvovaní akreditovaného štúdia.

Čítať viacej o metóde celostnej hypnoterapie ...
Podmienky prijatia do kurzu:  

Základnou podmienkou je zaslanie životopisu a motivačného mailu spolu s následným absolvovaním prijímacieho pohovoru. Pred absolvovaním kurzu celostnej hypnoterapie sa odporúča absolvovať kurz celostnej autohypnózy, ale do úvahy sa berú aj iné kurzy a tréningy v oblasti psychoterapie a celostnej terapie.

Podmienky úspešného absolvovania kurzu:

Osobná účasť na stretnutiach v rozsahu 100%, absolvovanie teoretických a praktických skúšok.

Dĺžka trvania kurzu: 

Jednoročný kurz (120 hodín)

Kurz je organizovaný formou 8 + 2 víkendových stretnutí (v rozsahu 12 hodín). Obsahom prvých 8 stretnutí je teoretické vzdelávanie spojené so zážitkovými technikami a nácvikom základných terapeutických zručností, 2 ďalšie stretnutia sú supervízne spojené s absolvovaním teoretických a praktických skúšok.

Cena kurzu: 

1 600,- EUR

Každé stretnutie sa platí zvlášť pričom pred prvým stretnutím sa platí záloha na posledné stretnutie vo výške 50%.

Miesto konania kurzu: 

Štefánikova 5, Trnava

Plánované zahájenie nového ročníku kurzu:   
11. január 2025
Plánované termíny stretnutí:

1.)  11. – 12. január 2025

2.)  22. – 23. február 2025

3.) 5. – 6. marec 2025

4.) 17. – 18. máj 2025

5.) 28. – 29. jún 2025

6.) 9. – 10. august 2025

7.) 20. – 21. september 2025

8.) 8. – 9. november 2025

9.) 13. – 14. december 2025

10.) 10. – 11. január 2026

Prihlášky spolu so životopisom je potrebné odoslať najneskôr do 30. decembra 2024 na e-mail:   info@hypnoterapia.sk   

Kontakt ...

Kurz celostnej hypnoterapie je akreditovaný Asociáciou terapeutov a priaznivcov alternatívnej medicíny – Alternativa Medicina Slovakia, o.z.,  ktorá je členom The Open International University a Medicina Alternativa Europe, o.s.

Akreditacia-kurzu-celostnej-hypnoterapie-2021
Lektor kurzu a celostný hypnoterapeut:   

Mgr. Andrea Oklešteková

a.bellayova_transp.kruh_218x218Vyštudovala učiteľstvo na FF UPJŠ v Prešove, súčasťou záverečných skúšok bola aj štátna skúška z psychológie. Už na strednej škole sa začala aktívne venovať joge a meditáciám, ktoré sú dodnes neoddeliteľnou súčasťou jej života. V neskoršom období  sa stala aj certifikovanou učiteľkou jogy. Postupne sa oboznamovala s rôznymi psychoterapeutickými technikami, prácou s  podvedomím, regresnou terapiou, ako i s liečením energiou.

V roku 2005 absolvovala Kurz klinickej hypnózy v Kroměříži, vedený Doc. PhDr. Stanislavom Kratochvílom, Csc., autorom množstva kníh a svetoznámym hypnoterapeutom. Vo svojom profesnom živote pokračovala v roku 2006 absolvovaním kurzu regresnej hypnoterapie, organizovaný Britskou Asociáciou Regresnej Hypnoterapie a získala titul DPLT (Diploma in Past Life Therapy) – diplomovaný regresný hypnoterapeut. Následne absolvovala aj dva roky psychoterapeutického výcviku Remedium I. v Čechách.

Čítať ďalej ...
© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Potočná 15, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI