“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie

AKRH_small_150x150Regresná hypnoterapia patrí k terapeutickým postupom zameraným na liečenie vnútorných zranení, ktoré vznikli v minulosti, či už v tomto alebo minulých životoch. Pri akejkoľvek traumatickej udalosti, ktorá predstavuje pre človeka bezprostredné ohrozenie, či už fyzické alebo emočné, dochádza k hlbokému zásahu do nášho podvedomia. Či už sa nám podarí alebo nie na traumatickú udalosť zabudnúť, výrazným spôsobom ovplyvňuje naše ďalšie prežívanie a vnímanie. Regresná hypnoterapia nám pomáha spojiť sa s tými časťami našej bytosti, ktoré boli zranené alebo sa nedokázali vyrovnať s bolestnými životnými udalosťami a nesú v sebe hlboké pocity viny a zlyhania. Z nich následne vznikajú hlboké programy a presvedčenia, ktoré nám spôsobujú fyzické alebo psychické problémy. Máme pocit, že nie sme úplní, že nemáme pod kontrolou svoje emócie alebo myšlienky.

Obsahom kurzu je okrem regresnej a reinkarnačnej aj LBL (Life Between Lives) hypnoterapia. Jej zakladateľom je PhD. Michael Newton a predstavuje cestu za najhlbším poznaním našej duše. Pomáha nám vrátiť sa do obdobia prežitého medzi našimi pozemskými životmi a rozpomenúť si na svoje poslanie, rodinu svojej duše a ďalšie dôležité fakty, vďaka ktorým sa pohľad na náš súčasný život a jeho perspektíva výrazne rozširujú.

Kurz regresnej hypnoterapie je organizovaný výsostne zážitkovo s ohľadom na odbornú prax tak, aby dokázal budúcich terapeutov pripraviť po ľudskej i profesionálnej stránke na zvládanie tejto náročnej a zodpovednej úlohy.

Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie je určený pre odborníkov a terapeutov v oblasti psychológie, alternatívnej medicíny a všetkých pomáhajúcich profesií.

Kurz je zameraný na vytvorenie základných zručností a osvojenie nevyhnutných teoretických poznatkov a techník regresnej, reinkarnačnej a LBL hypnoterapie. Počas stretnutí majú účastníci možnosti nácviku osvojených techník a supervízie. Každý absolvent obdrží študijný materiál a po každom stretnutí nahrávky z praktických cvičení a meditácií. Po úspešnom absolvovaní získa certifikát v slovenskom a anglickom jazyku o absolvovaní akreditovaného štúdia.

Podmienky prijatia do kurzu:  

Základnou podmienkou je zaslanie životopisu a motivačného listu spolu s následným absolvovaním prijímacieho pohovoru. Pred absolvovaním kurzu regresnej hypnoterapie sa odporúča absolvovať kurz celostnej autohypnózy alebo kurz regresnej autohypnózy, do úvahy sa berú aj iné kurzy a tréningy v oblasti psychoterapie a celostnej terapie.

Podmienky úspešného absolvovania kurzu:

Osobná účasť na stretnutiach v rozsahu 100%, absolvovanie teoretických a praktických skúšok.

 Dĺžka trvania kurzu: 

Jednoročný kurz (120 hodín)

Kurz je organizovaný formou 8 + 2 víkendových stretnutí (v rozsahu 12 hodín). Obsahom prvých 8 stretnutí je praktické vzdelávanie spojené so zážitkovými technikami a nácvikom základných terapeutických zručností, 2 ďalšie stretnutia sú supervízne spojené s absolvovaním teoretických a praktických skúšok.

Cena kurzu: 

1 600,- EUR

Každé stretnutie sa platí zvlášť pričom pred prvým stretnutím sa platí záloha na posledné stretnutie vo výške 50%.

 Miesto konania kurzu: 

Štefánikova 5, Trnava

Plánované zahájenie nového ročníku kurzu:   
14. jún 2025
Plánované termíny stretnutí: 

1.)  14. – 15. jún 2025

2.)  26. – 27. júl 2025

3.)  06. – 07. september 2025

4.)  25. – 26. október 2025

5.) 06. – 07. december 2025

6.) 24. – 25. január 2026

7.) 07. – 08. marec 2026

8.) 18. – 19. apríl 2026

9.) 30. – 31. máj 2026

10.) 11. – 12. júl 2026

Prihlášky spolu so životopisom je potrebné odoslať najneskôr do 30. mája 2025 na e-mail:   info@hypnoterapia.sk    

Kontakt ...

Kurz regresnej hypnoterapie je akreditovaný Asociáciou terapeutov a priaznivcov alternatívnej medicíny – Alternativa Medicina Slovakia, o.z.,  ktorá je členom The Open International University a Medicina Alternativa Europe, o.s.

Akreditacia-kurzu-regresnej-hypnoterapie-2021
Lektor kurzu a celostný hypnoterapeut:   

Mgr. Andrea Oklešteková

a.bellayova_transp.kruh_218x218Vyštudovala učiteľstvo na FF UPJŠ v Prešove, súčasťou záverečných skúšok bola aj štátna skúška z psychológie. Už na strednej škole sa začala aktívne venovať joge a meditáciám, ktoré sú dodnes neoddeliteľnou súčasťou jej života. V neskoršom období  sa stala aj certifikovanou učiteľkou jogy. Postupne sa oboznamovala s rôznymi psychoterapeutickými technikami, prácou s  podvedomím, regresnou terapiou, ako i s liečením energiou.

V roku 2005 absolvovala Kurz klinickej hypnózy v Kroměříži, vedený Doc. PhDr. Stanislavom Kratochvílom, Csc., autorom množstva kníh a svetoznámym hypnoterapeutom. Vo svojom profesnom živote pokračovala v roku 2006 absolvovaním kurzu regresnej hypnoterapie, organizovaný Britskou Asociáciou Regresnej Hypnoterapie a získala titul DPLT (Diploma in Past Life Therapy) – diplomovaný regresný hypnoterapeut. Následne absolvovala aj dva roky psychoterapeutického výcviku Remedium I. v Čechách.

Čítať ďalej ...
© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Potočná 15, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI