“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Detská a rodičovská hypnoterapia

hypnoporod_transp-kruh_218x218Detská a rodičovská hypnoterapia predstavuje veľmi špecifickú oblasť, v ktorej hypnoterapeut spolupracuje väčšinou s jedným alebo oboma rodičmi dieťaťa ako aj s dieťaťom samotným, ak to uzná za vhodné. Je dôležité tieto dva prístupy vzájomne kombinovať.

Počas workshopu sa bližšie zoznámime s technikami, ktoré používame pri detskej hypnoterapii, v závislosti od veku dieťaťa a jeho osobnosti. Zároveň si povieme viac o tom, ako viesť vstupný rozhovor a terapiu pri rodičoch, ktorí prichádzajú na terapiu prvotne kvôli svoji deťom, ale často môžu symptómy dieťaťa upozorňovať na neriešené problémy u rodiča samotného, vo vzťahu rodičov, alebo v rodine ako takej.

Dĺžka trvania kurzu:

8 hodín ( približne od 9:00 do 18:00 s hodinovou obedňajšou prestávkou)

Cena kurzu:    

80,- EUR

60,- EUR (pre členov Komory celostnej hypnoterapie)

(v cene kurzu je ľahké občerstvenie, káva a čaj počas celého dňa)

Miesto konania kurzu:

Štefánikova 5, Trnava

Termín skupinového kurzu:

6. november 2021

Ak máte záujem vystúpiť na workshope so svojim príspevkom a pozdieľať svoju skúsenosť v podobe prípadovej štúdie, dajte nám vediet najneskôr do 20. októbra 2021 (podrobnosti dohodneme osobne). Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne  7 dní pred termínom uskutočnenia workshopu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny workshopu.

Prihlásiť sa na kurz ...
© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI