“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Kurz celostnej autohypnózy

hypnot_autohypnozaKaždá úspešná hypnóza je vlastne autohypnózou. Málokto si uvedomuje, že kontakt s našim podvedomím je prirodzenou súčasťou života. Nikto nás neučí, ako tento kontakt udržiavať a využívať kapacitu a potenciál nášho podvedomia, ani ako ho chrániť pred negatívnymi vplyvmi okolia a často aj zámernou manipuláciou, ktorú využívajú média a reklama.

Kurz celostnej autohypnózy je zameraný na objavenie a prácu s vnútornými zdrojmi sebaliečenia a sebarozvoja. Na pochopenie funkcie nášho podvedomia a osvojenie si základných, veľmi jednoduchých a účinných techník komunikácie s ním, či už prostredníctvom relaxačných a vizualizačných techník, alebo prostredníctvom vedomej práce s našimi emóciami a našim telom.

⇒  Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť ako komunikovať so svojim podvedomím a vďaka tomu prísť na to, čo a ako môžu zmeniť vo svojom živote, aby boli šťastnejší, spokojnejší a zdravší.

⇒  Počas kurzu si účastníci osvoja základné techniky hlbokej relaxácie a autohypnózy, ktoré môžu ďalej používať vo svojom každodennom živote.

⇒  Všetci zúčastnení budú mať možnosť lepšie poznať tie stránky svojej osobnosti, ktoré im nedovoľujú dosiahnuť želané zmeny a transformovať ich.

⇒  Naučia sa pracovať so svojimi emóciami a pozíciami v strese.

⇒  Zmenia svoje podvedomie z nepriateľského na pomáhajúce a podporujúce.

⇒  Prehĺbia svoj vzťah so svojim telom a dychom, ktoré sú spolu s podvedomím ich najmocnejšími nástrojmi a zdrojmi, často prehliadanými a podceňovanými.

⇒  Každý účastník po ukončení kurzu dostane materiály s teoretickým obsahom kurzu spolu s nahrávkami autohypnózy a certifikát o absolvovaní kurzu v slovenskom a anglickom jazyku.

Dĺžka trvania kurzu: 

víkendový kurz (12 hodín): sobota od 9:00 do 17:00, nedeľa od 9:00 do 17:00

Cena kurzu:  

159,- EUR

Miesto konania kurzu: 

Štefánikova 5, Trnava

Termíny kurzov:    

21. – 22. august 2021

4. – 5. december 2021

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať minimálne  7 dní pred termínom uskutočnenia kurzu spolu so zálohou vo výške 50% z ceny kurzu.

Prihlásiť sa na kurz ...
Lektor kurzu a celostný hypnoterapeut:   

Mgr. Andrea Oklešteková

a.bellayova_transp.kruh_218x218Vyštudovala učiteľstvo na FF UPJŠ v Prešove, súčasťou záverečných skúšok bola aj štátna skúška z psychológie. Už na strednej škole sa začala aktívne venovať joge a meditáciám, ktoré sú dodnes neoddeliteľnou súčasťou jej života. V neskoršom období  sa stala aj certifikovanou učiteľkou jogy. Postupne sa oboznamovala s rôznymi psychoterapeutickými technikami, prácou s  podvedomím, regresnou terapiou, ako i s liečením energiou.

V roku 2005 absolvovala Kurz klinickej hypnózy v Kroměříži, vedený Doc. PhDr. Stanislavom Kratochvílom, Csc., autorom množstva kníh a svetoznámym hypnoterapeutom. Vo svojom profesnom živote pokračovala v roku 2006 absolvovaním kurzu regresnej hypnoterapie, organizovaný Britskou Asociáciou Regresnej Hypnoterapie a získala titul DPLT (Diploma in Past Life Therapy) – diplomovaný regresný hypnoterapeut. Následne absolvovala aj dva roky psychoterapeutického výcviku Remedium I. v Čechách.

Čítať ďalej ...
© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI