“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Prečo celostná hypnoterapia?

hypn_kruh-stromŽijeme v dobe, v ktorej sme zahltení množstvom informácií a naše životné tempo nám, akoby nedovoľuje zastaviť sa a zamyslieť. Existuje množstvo vecí, ktoré sú zdanlivo dôležitejšie, alebo aj príjemnejšie. Ak však chceme opäť zobrať svoj život do svojich rúk, musíme sa v prvom rade vrátiť sami k sebe. Krátkodobé, rýchle a povrchné riešenia, ktoré sa zdajú lákavé, majú len dočasné výsledky a neriešia príčiny, len symptómy, ktoré sú na špičke ľadovca.

Ľudská bytosť je v celostnej hypnoterapii vnímaná ako schopná vnútornej zmeny. Problém nie je vnímaný ako problém, ale jeho zvládanie sa stáva objektom skúmania a práve zmena vnútornej optiky pomáha ľuďom nachádzať nové stratégie a vnútorné zdroje. Väčšina z nás dokáže ľahšie identifikovať problémy u ostatných ľudí, u nich sú akoby evidentnejšie a zrejmejšie. Zatiaľ čo v sebe je občas ťažké sa vyznať a nájsť príčinu svojich psychických či zdravotných problémov. Vieme presne, čo nechceme. Ale často nevieme, čo chceme a už vôbec nie, ako to dosiahnuť. Práve celostná hypnoterapia je priestorom, kde terapeut pomáha klientom identifikovať menej zrejmé, skryté, alebo dávno zabudnuté a potlačené pocity a spomienky, presvedčenia a očakávania, ktoré si na základe nich vytvoril a ktoré mu v súčasnosti bránia v tom, čo chce v živote dosiahnuť.

Ak je potrebné, zapájame do terapie aj prácu s telom, ktorá nám môže často pomôcť vynoriť potlačené pocity, alebo si jasnejšie uvedomiť svoju životnú situáciu. To nám potom pomáha určiť si reálne ciele a nájsť aj zdroje, ktoré môžeme do zmeny zapojiť. Často sa môžu stať našimi cennými zdrojmi aj naše negatívne pocity. V celostnej hypnoterapii vnímame všetky pocity, ako dôležitú súčasť našej osobnosti. Nie sú zlé a dobré pocity, len spôsob, akým so svojim pocitmi narábame môže byť podporný alebo ubližujúci, či už nám, alebo nášmu okoliu.

Mýty versus skutočnosť

hypn_bublina
Bojíte sa, že sa z hypnózy nepreberiete, alebo budete počas nej robiť veci, ktoré nechcete?

 V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi pojmami hypnóza a hypnoterapia. Hypnóza je technika, ktorá sa využíva na ovplyvnenie podvedomia druhých ľudí za akýmkoľvek účelom. Aj na predvádzanie a manipulovanie. Pri hypnoterapii sa však hypnóza používa len so zámerom spustiť alebo podporiť liečebný proces. Z médií je zrejmé, že mnohí majú aj negatívne skúsenosti, pretože sú ľudia, ktorí vedia hypnózu zneužiť. To je však účelová manipulácia a manipulovať dokáže človek človekom aj bez hypnózy. Pôsobenie na podvedomie je v súčasnosti veľmi rozšírené v mnohých oblastiach. Ani si neuvedomujete koľkokrát ste v hypnóze, keď pozeráte napríklad reklamu alebo keď sa vám niekto snaží vnútiť svoj produkt.

Vnímate hypnotizéra ako niekoho, kto má nadprirodzené schopnosti?

Pravda je, že hypnotizér môže byť akýkoľvek eskamotér, ktorý predvádza svoje schopnosti ovládať druhých ľudí na verejnosti. Keď niekto chce zmanipulovať človeka, tak to dokáže. Stačí, ak má silnú osobnosť. Vždy si vyberie submisívneho človeka. Povie mu, že si nebude nič pamätať a hypnotizovaný stratí všetky zábrany. Zabudne, ale najmä preto, že to chce, aby sa nemusel hanbiť, ak niečo urobí. Je to psychologicky premyslená hra.

Moc ovplyvňovať podvedomie druhých ľudí je o sile osobnosti. Hypnotizér ju získa len vtedy, keď mu ju vy dáte do rúk, vedome či nevedome.

“Človek nie je pri hypnoterapii zbavený slobodnej vôle a hypnózu môže kedykoľvek prerušiť.”
Obávate sa, že nebudete schopný vstúpiť do hypnózy?

Ak si poviete, že vás nikto nezhypnotizuje, tak sa to naozaj nikomu nepodarí. Ale len vtedy, keď si hypnózu plne uvedomujete. Môže sa však stať, že vás zhypnotizujú a vy o tom nebudete vedieť. Aj takéto prípady sú známe, vtedy však ide o manipuláciu.

V hypnoterapii ľudia vstupujú do stavu hypnózy úplne vedome a dobrovoľne. Každý človek je schopný vstúpiť do kontaktu so svojim podvedomím, v prípade hlbokých traumatických zážitkov je potrebné pravdaže pristupovať k vstupu do podvedomia s veľkým rešpektom a hlbokou pokorou podporenou profesionalitou.

Strašia vás predstavy, že sa nebudete môcť z hypnózy prebrať?

Hypnóza nie je umelý stav, ale stav úplne prirodzený. Väčšina ľudí vníma tento stav ako veľmi príjemný, keďže ide o stav prehĺbeného uvoľnenia. Aj v prípade, že dôjde počas hypnózy k vyplaveniu bolestných spomienok alebo potlačených emócií, po ich spracovaní cítia všetci prehĺbený vnútorný pokoj. Proces prebúdzania tak ako priebeh hypnózy je výsostne jedineční. Tak ako existujú ľudia, ktorí sa z hypnózy vracajú veľmi rýchlo a sú hneď v bdelom stave, tak existujú takí, ktorým sa z príjemného uvoľneného stavu nechce a prebúdzajú sa pomaly a môžu ešte ostať istý čas v stave akéhosi bdelého snívania.

Myslíte si, že si po prebraní z hypnózy nebudete nič pamätať?

To závisí predovšetkým od hĺbky hypnózy. V tretej najhlbšej fáze hypnózy, ktorá sa nazýva niekedy aj tranzom, si vedomá myseľ nemusí byť schopná pamätať. Niektoré veci v tejto fáze totiž nezaznamenáva. Nie je však možné, aby ste si nepamätali vôbec nič. Musíte mať v pamäti aspoň to, že vás niekto uvádzal do hypnózy. Vo väčšine prípadov však hypnoterapia prebieha v stave plytkej alebo strednej hypnózy, v ktorých naša schopnosť pamätať si nie je žiadnym spôsobom ovplyvnená. Hypnoterapeut vám nikdy nevsugeruje, že si nebudete nič pamätať. Je pre neho výhodou, ak si zapamätáte, čo najviac. So spomienkami totiž môžete následne pracovať.

Bojíte sa, že pri hypnóze poviete svoj PIN kód alebo v ktorej zásuvke doma ukrývate zlato po starej mame?

Takto to vôbec nefunguje. Občas chcú hypnózu využiť žiarliví partneri, aby si tak vyvrátili alebo potvrdili svoje domnienky. Ale ak sami nechcete, pri hypnóze nič nepoviete, resp. sa do hypnózy ani nedostanete. Ak máte silnú motiváciu na to, aby ste niečo neprezradili, ani najlepší hypnotizér to priamou otázkou z vás nedostane. V hypnoterapii je hypnóza využívaná na liečenie chorobnej žiarlivosti, v žiadnom prípade nie je zneužívaná na získavanie pochybných dôkazov, ktoré aj tak nemajú žiadnu cenu a určite nemôžu pomôcť partnerom, ktorých vzťah aj osobnosť žiarlivosť hlboko narúša.

Nemali by ste však zabúdať, že aj hypnoterapeut môže zneužiť váš stav hlbokej dôvery a uvoľnenia. Je to človek rovnako ako kňaz, či iný terapeut. Preto je veľmi dôležité si človeka, ktorému chcete zveriť do rúk svoje podvedomie, osobne preveriť. Ideálne je získať referencie a pravdaže sa s ním osobne stretnúť a dovoliť si položiť mu všetky otázky, ktoré sú pre vás dôležité. Každý z nás má prirodzenú vnútornú ochranu, ktorá našepká, komu môžete dôverovať a komu nie. Ak máte pochybnosti, žiaden terapeut vás nemôže nútiť uňho terapiu podstúpiť. Po úvodnej konzultácii máte možnosť sa slobodne rozhodnúť.

Pravdy o našom podvedomí

hypn_podvedomieHlavnou funkciou nášho podvedomia je nás chrániť. Všetko, čo sa učíme v prvých rokoch života, kladie základ pre naše automatické reakcie, ktoré v našom živote prevládajú. Ak sa zamyslíte nad tým, ako fungujete po väčšinu dňa, nad množstvom svojich činností, vôbec nerozmýšľate. Všetko riadi vaše podvedomie a pomáha vám prežiť. 90-95% našej činnosti je podvedomej. To, čo dnes ľuďom spôsobuje najväčší problém je, že nepočúvajú svoje podvedomie, ktoré im dáva signály prostredníctvom tela ako aj prostredníctvom rôznych nepríjemných pocitov, ako je úzkosť, či hnev. Sme naučení tieto signály potláčať či už liekmi, alebo alkoholom, či iným návykovými látkami. Nepríjemných pocitov sa mnohí zbavujú tak, že ich odovzdávajú ďalej a tak ich prenášajú na svojich najbližších, čo logicky narúša ich vzťahy, ktoré sa zákonite stávajú následne ďalším zdrojom napätia a konfliktov. Ohľaduplní a citliví ľudia pocity v sebe potláčajú, čo sa veľmi rýchlo začne odrážať na ich zdraví.

Celostná hypnoterapia pomáha ľuďom pochopiť ich podvedomie, ako nesmierne efektívny systém sebazáchovy. Máme v sebe systém, ktorý dokáže v stotine sekundy vyhodnocovať tisícky rôznych informácií a riadiť stovky procesov v celom našom tele. Problémom nie je systém, ale obsah nášho podvedomia. Ak aj do toho najvýkonnejšieho systému vložíte chybné informácie, nemôžete očakávať, že bude fungovať rovnako dobre. Ak vaši rodičia vložia do systému napríklad informáciu, že ste hlúpy a nikdy v živote nič nedokážete, nemôžete očakávať, že budete v živote vystupovať sebavedomo a odhodlane si pôjdete za svojim cieľom. Tých „chybných“ informácií môže byť vo vašom systéme viac, vaše podvedomie vám však napriek všetkému pomáha prežiť.

Celostná hypnoterapia hľadá zdroj a zmysel symptómov a odmieta ich mechanické odsugerovávanie. Pričom dôveruje systému podvedomia, že je v ňom uložené všetko, čo je potrebné pre klientovo uzdravenie, resp. pozitívne zmeny v ich reagovaní či prežívaní. Pomáha zároveň klientovi nakontaktovať sa na tú časť bytosti, ktorá zostala čímkoľvek čo prežil, nedotknutá a kde existujú zdroje podporujúce zmenu vedúcu k vnútornej harmónii a zdraviu. V prípade, že je naše podvedomie naplnené množstvom negatívnych informácií, spomienok a na ich základe vytvorených negatívnych presvedčení o sebe, je potrebné do terapie zapojiť aj naše nadvedomie, vďaka ktorému sa môžeme spojiť s hlbšími úrovňami našej bytosti.

© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI