“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Referencie od klientov

(Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie – 2020) 

Som veľmi vďačná, že som mohla absolvovať kurz celostnej hypnoterapie. Priniesol mi nielen hlbšie poznanie princípov hypnózy a terapeutických postupov, informácií bolo veľa, ale čo si naozaj vážim bolo precítenie bezpečného terapeutického prostredia, takého v ktorom sa klient cíti bezpodmienečne prijatý a v dôvere môže pracovať sám so sebou aj na úrovniach, ktoré sa niekedy neodvažuje zdieľať ani sám so sebou. Po kurze s ľahkosťou vytváram (auto)sugescie aj v behu každodenného života a s radosťou pozorujem ako k zmene reality vedie zmena nášho postoja a našich myšlienok- zaužívaných vzorcov.

Katka

(Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie – 2020) 

Kurz celostnej hypnoterapie bol pre mňa nesmierne obohacujúcim zážitkom. Za tento rok si odnášam nespočetné množstvo cenných vedomostí, zručností, ktoré už teraz využívam vo svojej terapeutickej praxi ako aj v osobnom živote. Čas strávený na kurze bol primárne orientovaný na osvojenie si praktických zručností a to výmenou rolí klient a terapeut, čo sa mi veľmi páčilo. Tým pádom sme nadobudli priestor na skutočné terapeutické riešenie “problémov”. Oceňujem, že sme po každom stretnutí dostali skriptá a mohli tak študovať z pohodlia domova. Andrejka je láskavá, dobrá duša, vynikajúca terapeutka, ktorá pracuje srdcom. Aj preto som sa na kurze cítila ako doma. Cítila som sa byť prijatá a vypočutá, čo si skutočne vážim.

Sama sebe ďakujem, že som sa rozhodla absolvovať tieto výnimočné stretnutia, vďaka ktorým som spoznala výnimočných ľudí. Z celého srdca ďakujem Andrejke a všetkým účastníkom kurzu za všetky rady, usmernenia, zručnosti a zdieľané skúsenosti, ktorými sme sa vzájomne obohacovali. Zas a znova som sa ubezpečila, že celostná hypnoterapia je cesta ku skutočnému vyliečeniu svojich vnútorných zranení, cesta k nadobudnutiu osobnej celistvosti, návrat k samej sebe, návrat domov.

Kika

Čítať ďalšie referencie od klientov ...

Celostná hypnoterapia v médiách

Časopis Zdravie špeciál, júl – september 2014  …

Zdravie_Special_1  Zdravie_Special_2

Časopis Zdravie – november 2011  …

Zdravie_11.2011_01  Zdravie_11.2011_02

Čítať ďalej ...
© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI