“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Kedy je hypnoterapia vhodná?

dvere_hypnotV celostnej hypnoterapii sa kladie dôraz na vytvorenie bezpečného priestoru, v ktorom terapeut pomáha klientovi zorientovať sa vo svojom vnútornom prežívaní, identifikovať zdroje svojich pocitov i možnosti zmeny. Klient má možnosť hovoriť otvorene o svojich myšlienkach a pocitoch. Terapeut mu pomáha identifikovať ich zdroje a spôsoby, akými s nimi narábať.

Do hypnoterapie prichádzajú často ľudia až v prípade, že vyčerpali všetky dostupnejšie a podľa všeobecnej mienky bezpečnejšie, či dôveryhodnejšie terapeutické metódy. Pravdou však je, že ak akúkoľvek z klasických či alternatívnych metód skombinujete s hypnoterapiou môžete tak prehĺbiť ich účinnosť. Hypnoterapia aktivizuje zdroje vo vašom podvedomí a tak podporuje liečebný proces, či už prechádzate klasickou psychoterapiou, či chemoterapiou, alebo podstupujete liečbu v rámci iných liečebných systémov.

Čím skôr sa skontaktujete so svojim podvedomím, tým rýchlejšie môže dôjsť k pozitívnym zmenám. Často ľudia žijú roku v depresii, či s rôznymi druhmi fóbií, ktoré majú tendenciu sa väčšinou rozširovať na stále väčšie množstvo podnetov, len preto, že nemajú dostatok objektívnych, vedecky podložených informácií o účinkoch hypnoterapie na podvedomie, fyzický i psychický stav človeka.

Ako terapia prebieha v praxi?

hypnoth_sedenieTerapia pozostáva z úvodnej konzultácie, na ktorej sa terapeut s klientom dohodnú na možných spoločných cieľoch terapie ako aj na predbežnom počte stretnutí a ich priebehu. Základom každej hypnoterapie sú po úvodnej konzultácii minimálne dve sedenia. Podľa želania možno úvodnú konzultáciu spojiť hneď s prvým hypnoterapeutickým sedením. Prvá hypnóza býva väčšinou konverzačná, t.j. klient odpovedá v hypnóze na otázky terapeuta a za jeho podpory prechádza procesom sebaliečenia a sebapoznania. V prípade záujmu sa pri druhom sedení urobí nahrávka na základe priebehu prvej hypnózy zacielená na prehĺbenie a ustálenie pozitívnych zmien v našom podvedomí. Ďalší priebeh terapie je výsostne individuálny. V závislosti od cieľov terapie si klient s terapeutom vždy dohodne ďalšie stretnutia a určuje si podľa toho, ako sa cíti a ako to potrebuje ich dĺžku i frekvenciu.

Kedy sa nesmie hypnoterapia používať?

door_lockedV každej terapii existujú prípady, v ktorých danú metódu nemožno použiť. Aj v hypnoterapii existujú kontraindikácie, ktoré možno rozdeliť na absolútne a relatívne.

Prípady, v ktorých hypnóza nesmie byť použitá zahŕňajú – schizofréniu, endogénne psychózy, a senilnú demenciu.

V niektorých prípadoch sa hypnóza neodporúča a ak áno, tak len po dôkladnom zvážení, alebo sa použiť nedá. Ide o ľudí trpiacich epilepsiou a prípady, kde chýba vnútorná ochota k spolupráci (napr. v prípade alkoholikov alebo inak závislých, ktorí prichádzajú na terapiu z podnetu svojich príbuzných). Ďalšie možné riziko predstavujú ľudia so sklonom k hystérii alebo skratovému konaniu. U ľudí s defektmi intelektu vysokého stupňa je pravdaže možnosť hypnotizácie úplne vylúčená.

© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI